Polonia Burton
Art is not a luxury, but a necessity.
przeglądanie Kategoria

Wiadomości

W imieniu własnym i pani burmistrz chcę publicznie podziękować mieszkańcom East Staffordshire za ich podejście do wielu wyzwań związanych z pandemią Covid-19. Dziękujemy wszystkim niesamowitym pracownikom NHS, pracownikom ESBC, pracownikom wspierającym, personelowi domów opieki i wszystkim grupom…