Polonia Burton
Art is not a luxury, but a necessity.

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich 2020 w Manchesterze

0

W dwóch komisjach wyborczych w Manchesterze, którym podlega Burton upon Trent wygrał Rafał Trzaskowski. Przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Andrzejem Dudą była miażdżąca i wynosiła ponad 50%.

Komisja nr 153 – Manchester I, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, M1 3LD, Manchester

 • Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze – 22251
 • Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym – 18640
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 903
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było wypełnione lub podpisane przez wyborcę 1
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 16
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 3
 • Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 17717
 • Liczba kart wyjętych z urny 17717
 • w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 17717
 • Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) 22
 • Liczba kart ważnych17695
 • Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 116
 • w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów 69
 • w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 47
 • Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) 17579
 • DUDA Andrzej Sebastian
 • TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Komisja nr 154 – Manchester II, Konsulat Generalny RP, 51 Portland Street, Manchester, M1 3LD

 • Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze – 22250
 • Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym – 18535
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 946
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było wypełnione lub podpisane przez wyborcę 10
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 33
 • Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
 • Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 17546
 • Liczba kart wyjętych z urny 17546
 • w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 17546
 • Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) 33
 • Liczba kart ważnych 17513
 • Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 98
 • w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów 65
 • w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 33
 • Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) 17415
 • DUDA Andrzej Sebastian
 • TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
zobacz również:
Komentarze
Loading...