Polonia Burton
Art is not a luxury, but a necessity.

Nowe minimalne stawki pracy na rok 2019

0

Minister finansów Wielkiej Brytanii Phillip Hammond poinformował o zmianach jakie czekają nas w  przyszłym roku odnośnie stawek The National Living Wage (NLW).

Już od 1 kwietnia 2019 minimalna stawka za godzinę pracy ma wzrosnąć o 4,9% dla podstawowej grupy wiekowej i wynosić będzie £8.21. Osoby pracujące w pełnym wymiarze godzin będą zarabiać w skali roku średnio 600 funtów więcej. Deklarowane podwyżki obejmą również praktykantów i osoby z niższych grup wiekowych.

Bryan Sanderson, przewodniczący LPC, powiedział:

Cieszę się, że rząd ponownie w pełni zaakceptował zalecenia Low Pay Commission’s dotyczące przyszłych minimalnych stawek płac. Wzrost minimalnej stawki (NLW) do £8,21 w kwietniu 2019 r. zapewni wzrost płac dla najmniej zarabiających pracowników przekraczając inflację i średnie zarobki.

W ciągu ostatniego roku rynek pracy nadal działał dobrze, a gospodarka spełniała kryteria „stałego wzrostu” określone w naszym zakresie kompetencji dla NLW. W związku z tym rekomendowaliśmy wzrost do 60% minimalnych zarobków do roku 2020. Według aktualnych prognoz NLW osiągnie ten cel w roku 2020 przy stawce £8,62.

Zestawienie stawek za godzinę pracy od 1 kwietnia 2019

powyżej 25L 8.21£
21 - 24L 7.70£
18 - 20L 6.15£
16 - 17L 4.35£
staż, praktyki 3.90£
  • obecnie
  • 04/2019
zobacz również:
Komentarze
Loading...